آقای دکتر سینا  دهقان پور

*دانشجوی پزشکی دانشگاه بیرجند

*چندین سال مشاوره تخصصی

تحصیلی و کنکور

*مشاور تخصصی رشته علوم تجربی

تلفن درخواست مشاوره:

32452020-31008-(056)

امکان مشاوره حضوری و آنلاین

خانم فاطمه زهرا  روحبخش

رتبه 21 کنکور انسانی 98

رتبه 448 کنور زبان

*دانشجور روانشناسی دانشگاه تهران

*دارای گواهینامه از نظام روانشناسی

*مشاوره و برنامه ریزی تمام دروس

*مشاوره تخصصی رشته علوم انسانی

تلفن درخواست مشاوره:

32452020-31008-(056)

امکان مشاوره حضوری و آنلاین