آموزشگاه اندیشمند

آموزشگاه علمی اندیشمند از سال 1388 فعالیت خود را آغاز نموده و در راستای اهداف کلی آموزش و پرورش و با بهره گیری از ظرفیت عظیم مشارکتهای مردمی تلاش می کند خدمات خود را گسترش دهد.