ذهن دانش آموزظرفی نیست که یاید پر شود، بلکه چراغی است که باید افروخته گردد.

کلاس های آمادگی آزمون ورودی مدارس تیزهوشان و نمونه در طول سال تحصیلی 1399-1400

ویژه پایه های ششم و نهم

با بهره گیری از دبیران مدارس استعدادهای درخشان

کلاس نکته و تست ادبیات فارسی پایه نهم

مدرس : ابراهیم یوسفی
تحصیلات : دکترای ادبیات فارسی
تعداد جلسات : 15
دبیر ادبیات فارسی دبیرستان استعدادهای درخشان  

تلفن ثبت نام: 

32452020-31008 -(056)

کلاس نکته و تست ریاضی پایه نهم

مدرس : محسن معنوی
تحصیلات: فوق لیسانس ریاضی و لیسانس مهندسی کامپیوتر 
تعداد جلسات : 25
دبیر ریاضی دبیرستان استعدادهای درخشان 

تلفن ثبت نام:

32452020-31008 -(056)

کلاس نکته و تست ریاضی پایه نهم

مدرس : علیرضا تنهایی
تحصیلات: فوق لیسانس ریاضی
تعداد جلسات : 25
دبیر دبیرستان استعدادهای درخشان 

تلفن ثبت نام:

32452020-31008 -(056)

 

کلاس نکته و تست فیزیک پایه نهم

مدرس : قاسم نقیبی فر
تحصیلات: فوق لیسانس فیزیک
تعداد جلسات : 12
دبیر دبیرستان استعدادهای درخشان

تلفن ثبت نام:

32452020-31008 -(056)

کلاس نکته و تست شیمی پایه نهم

مدرس : سید علیرضا حسینی
تحصیلات: فوق لیسانس شیمی
تعداد جلسات : 10
دبیر دبیرستان نمونه 

تلفن ثبت نام:

32452020-31008 -(056)

کلاس هوش و استعداد تحلیلی

مدرس : علیرضا حافظی نسب
تحصیلات: فوق لیسانس ریاضی
تعداد جلسات : 10
دبیر دبیرستان استعدادهای درخشان

تلفن ثبت نام:

32452020-31008 -(056)

 

کلاس نکته و تست زیست و زمین پایه نهم

مدرس : فرامرز اسداللهی
تحصیلات:لیسانس علوم تجربی
تعداد جلسات : 8
دبیر دبیرستان استعدادهای درخشان 

تلفن ثبت نام:

32452020-31008 -(056)

کلاس هوش و استعداد تحلیلی

مدرس : ابوالفضل عبدالله زاده
تحصیلات: دکترای ریاضی
تعداد جلسات : 10
دبیر دبیرستان استعدادهای درخشان 

تلفن ثبت نام:

32452020-31008 -(056)