فرم ثبت نام دوره جمعبندی مباحث کنکوری دهم

درس

زمان دوره

زمان برگزاری

ریاضی

450 دقیقه

برنامه کلاسها به زودی اعلام میشود

فیزیک

540 دقیقه

برنامه کلاسها به زودی اعلام میشود

شیمی

540 دقیقه

برنامه کلاسها به زودی اعلام میشود

زیست

450 دقیقه

برنامه کلاسها به زودی اعلام میشود

ادبیات

180دقیقه

26 بهمن ماه  ساعت: 22:30 – 21   و     3 اسفندماه ساعت: 22:30 – 21

عربی

630 دقیقه

برنامه کلاسها به زودی اعلام میشود